RODO

Polityka ochrony danych osobowych
 


Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?


Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
 

Kto jest administratorem moich danych?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, w której imieniu działa Zarządca -Administrator PHU EXIST-III
Grzegorz Drabczyński we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65. Nasze dane kontaktowe:  exist@home.pl    tel.71 774 69 18  

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?


W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres exist@home.pl


W jakim celu będą przetwarzane moje dane?


Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach zarządu zwykłego nieruchomością.


Jakie dane będą przetwarzane?


Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania.


Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?


Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: dostawcom usług dodatkowych (np.: kominiarz, elektryk, hydraulik), kontrahentom realizującym usługi na rzecz PHU EXIST III na podstawie zawartych umów.


Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?


W celu realizacji umowy dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak długo będą przetwarzane moje dane?


Dane będą przechowywane/przetwarzane:
    • jeśli dane dotyczą zawartej z PHU EXIST III umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
    • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.


Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?


Prawa, które przysługują każdej osobie to:
    • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
    • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
    • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach , może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
    • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
    • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
    • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody wówczas zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
    • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia


 Skąd macie moje dane?


Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy. W przypadku gdy umowa nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od poprzedniej firmy zarządzającej. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego.


Masz dodatkowe pytania?


Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!  kontaktując się mailowo.