Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z zaworami znajdującymi się w szafkach Litewska 6-8

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „Litewska 6 – 8” z siedzibą przy ul. Litewskiej 6 – 8, 51 – 354 Wrocław
NIP: 895 – 183 – 68 – 54 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

Malowanie klatki schodowej oraz korytarzy bocznych Litewska 6-8

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „Litewska 6 – 8” z siedzibą przy ul. Litewskiej 6 – 8, 51 – 354 Wrocław
NIP: 895 – 183 – 68 – 54 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu 2 balkonów

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa „Świdnicka 43” przy ulicy Świdnickiej 43 we Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
exist@home.pl
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu 2 balkonów na
elewacji frontowej od strony ulicy Świdnickiej w budynku, zgodnie z decyzją PINB
Wrocław. Oferent oprócz sporządzenia dokumentacji powinien pozyskać zgodę MKZ.

Roboty naprawcze polegające na wzmocnieniu murów konstrukcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Lokalowa „RUSKA 47-48A” przy ulicy Ruskiej 47-48A we Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
exist@home.pl
Przedmiot zamówienia:
Roboty naprawcze polegające na wzmocnieniu murów konstrukcyjnych w narożniku
południowo – zachodnim budynku, przy użyciu stalowych prętów. Zgodnie z załączonym
projektem technicznym.
Zakres prac : zgodny z załączonym przedmiarem robót.

Remont Kominów i dachu na budynku przy ul. Świdnickiej 5 we Wrocławiu

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Wspólnota Mieszkaniowa
„Świdnicka 5” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Świdnickiej 5, 50-064 Wrocław NIP: 897 163 89 04
reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedziba we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Remont 8 balkonów od strony frontowej w budynku przy ul. Łokietka 14

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa OAZA z siedzibą we Wrocławiu, Dworcowa 16A ; NIP 898 15 52 021 reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedziba we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

Remont tarasu przy ul. Wietrznej 24/11

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wietrzna18-24, Skarbowców 66-68, Wrocławiu 53-024
REGON: 021108310

reprezentowana przez:
administratora obiektu: P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ Grunwaldzka 102

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Irys ” z siedzibą we (50-357 ) Wrocławiu
przy ul. Grunwaldzka 102 , NIP 898 19 31 161.

reprezentowana przez:
Zarządcę obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie

REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. SMOLUCHOESKIEGO 50

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Akacjami”- ul. Smoluchowskiego 50 z siedzibą we (50-352) Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 50, NIP 898-19-53-926
reprezentowana przez:
Administratora obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Powstańców ŚL. 206-208 we Wrocławiu

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Maracana” z siedzibą we (53-140 ) Wrocławiu
przy ul. Powstańców Śląskich 206 , NIP 899 23 78 377.

Wspólnota Mieszkaniowa „Powstańców Śląskich 208” z siedzibą we (53-140 ) Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 208, NIP 899 23 78 408

reprezentowana przez:
Zarządcę obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com