Kompleksowy montaż zamka w osłonie śmietnikowej wraz z dorobieniem kluczy

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa „WIEŻOWIEC” z siedzibą przy pl. Grunwaldzkim 15 – 21 we
Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU „EXIST-II” Krystyna Drabczyńska
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
jbabczynski@exist.home.pl
Przedmiot Zamówienia:
Kompleksowy montaż zamka w osłonie śmietnikowej wraz z dorobieniem kluczy. Osłona
posiada drzwi metalowe, dwuskrzydłowe, kratowane.
Zakres prac:

Roboty polegające na uszczelnieniu 26m2 ściany kominowej poprzez otynkowanie przy ul. Szczytnickiej 54

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szczytnickiej 54 we Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU „EXIST-III” Grzegorz Drabczyński
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
jbabczynski@exist.home.pl
Przedmiot Zamówienia:
Roboty polegające na uszczelnieniu 26m2 ściany kominowej poprzez otynkowanie. Ściana
znajduje się w jednym z lokali mieszkalnych. Pomieszczenie zostanie opróżnione i
udostępnione na czas wykonania robót.
Zakres prac:

Remont 8 balkonów od strony frontowej w budynku przy ul. Łokietka 14

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa OAZA z siedzibą we Wrocławiu, Dworcowa 16A ; NIP 898 15 52 021 reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedziba we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

Remont tarasu przy ul. Wietrznej 24/11

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wietrzna18-24, Skarbowców 66-68, Wrocławiu 53-024
REGON: 021108310

reprezentowana przez:
administratora obiektu: P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ Grunwaldzka 102

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Irys ” z siedzibą we (50-357 ) Wrocławiu
przy ul. Grunwaldzka 102 , NIP 898 19 31 161.

reprezentowana przez:
Zarządcę obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie

REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. SMOLUCHOESKIEGO 50

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Akacjami”- ul. Smoluchowskiego 50 z siedzibą we (50-352) Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 50, NIP 898-19-53-926
reprezentowana przez:
Administratora obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Powstańców ŚL. 206-208 we Wrocławiu

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Maracana” z siedzibą we (53-140 ) Wrocławiu
przy ul. Powstańców Śląskich 206 , NIP 899 23 78 377.

Wspólnota Mieszkaniowa „Powstańców Śląskich 208” z siedzibą we (53-140 ) Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 208, NIP 899 23 78 408

reprezentowana przez:
Zarządcę obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 21

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „ul. Grunwaldzka 21” z siedzibą we (50-355) Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 21, NIP 898-19-47-015
reprezentowana przez:
Administratora obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie

Remont Pokrycia dachowego ceramicznego i wymianĄ obróbek blacharsKich na trzech połówkach różnych budynków typu bliżniak przy ul. Unruga 38-76 we Wrocławiu

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Wspólnota Mieszkaniowa
„„Unruga 38-76” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Unruga 38-76, 52-212 Wrocław NIP: 899-27-53-237
reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedziba we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Wykonanie Izolacji scian fundamentowych na nieruchomosci przy ul. Kosciszki 18 we Wroclawiu

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „KDM”- ul. Kościuszki 18 z siedzibą we (50-037) Wrocławiu przy ul. Kościuszki 18, NIP 897 16 44 342
reprezentowana przez:
Administratora obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie