Roboty polegające na uszczelnieniu 26m2 ściany kominowej poprzez otynkowanie przy ul. Szczytnickiej 54

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szczytnickiej 54 we Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU „EXIST-III” Grzegorz Drabczyński
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
jbabczynski@exist.home.pl
Przedmiot Zamówienia:
Roboty polegające na uszczelnieniu 26m2 ściany kominowej poprzez otynkowanie. Ściana
znajduje się w jednym z lokali mieszkalnych. Pomieszczenie zostanie opróżnione i
udostępnione na czas wykonania robót.
Zakres prac:
- rozebranie istniejącej zabudowy ścian z płyt gipsowo – kartonowych,
- uszczelnienie ceglanej ściany kominowej szkłem w płynie (lub podobnym skutecznym
środkiem),
- zatynkowanie ścian zaprawą tynkarską wzmocnioną włóknami,
- wykonanie gładzi,
- malowanie na biało (lub kolor wskazany przez Zarząd WM),
- utylizacja wszelkich odpadów i gruzu.
Informacje administracyjne:
Składanie ofert – tylko drogą mailową na adres: jbabczynski@exist.home.pl,
Termin składania ofert – 90 dni
Data realizacji – najbliższy możliwy termin
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński - zapytania tylko drogą elektroniczną e-mail:
jbabczynski@exist.home.pl