Kompleksowy montaż zamka w osłonie śmietnikowej wraz z dorobieniem kluczy

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa „WIEŻOWIEC” z siedzibą przy pl. Grunwaldzkim 15 – 21 we
Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU „EXIST-II” Krystyna Drabczyńska
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
jbabczynski@exist.home.pl
Przedmiot Zamówienia:
Kompleksowy montaż zamka w osłonie śmietnikowej wraz z dorobieniem kluczy. Osłona
posiada drzwi metalowe, dwuskrzydłowe, kratowane.
Zakres prac:
- montaż kotwy dolnej w lewym skrzydle (otwór w posadzce jest, konieczne jest dopasowanie
i montaż kotwy aby skutecznie zamknąć skrzydło lewe),
- montaż samozamykacza gazowego na prawym skrzydle,
- montaż samozatrzaskowego rygla na drzwiach,
- ewentualne wspawanie wsporników, blaszek etc. jeżeli w ocenie Wykonawcy takie prace są
konieczne,
- regulacja obu skrzydeł krat (podniesienie na zawiasach itp.),
- dorobienie 100 sztuk kluczy.
Informacje administracyjne:
Składanie ofert – tylko drogą mailową na adres: jbabczynski@exist.home.pl,
Termin składania ofert – 90 dni
Data realizacji – najbliższy możliwy termin
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński - zapytania tylko drogą elektroniczną e-mail:
jbabczynski@exist.home.pl