PRZETARG
realizowany w ramach zapytania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Demontażu starych okien i montażu nowej stolarki okiennej PCV w budynku przy ul. Północnej 2…