Remont świetlika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zielińskiego 45 we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Zielińskiego 45, 53 – 533 Wrocław
NIP: 894 – 30 – 58 – 922 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: cok@exist.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane polegające na: „Remont świetlika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Grunwaldzkiej 102 we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „IRYS” z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50 – 357 Wrocław
NIP: 898 – 19 – 31 – 161 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont dwóch balkonów od strony ulicy Świdnickiej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Świdnickiej 43 we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Świdnickiej 43, 50 – 028 Wrocław
NIP: 897 – 16 – 43 – 182 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

Wykonanie mapy do celów opiniodawczych oraz projektu dla wykonania nowego przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla budynku oficyny przy ulicy Ruskiej 47/48A we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Lokalowa „Ruska 47/48A” z siedzibą przy ulicy Ruskiej 47/48A (oficyna) we Wrocławiu
reprezentowana przez:
Administrator Nieruchomości Wspólnej:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

Wymiana wodomierza głównego zasilającego 2 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Szczytnickiej 36 i 38 we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnoty Mieszkaniowe „Szczytnicka 36” oraz „Szczytnicka 38” reprezentowana przez:
Administrator Nieruchomości Wspólnej:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Chińskiej 4 we Wrocławiu

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Wspólnota Mieszkaniowa
„Chińska 4” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Chińska 4, 52-118 Wrocław NIP:899 262 9388
reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedziba we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z zaworami znajdującymi się w szafkach Litewska 6-8

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „Litewska 6 – 8” z siedzibą przy ul. Litewskiej 6 – 8, 51 – 354 Wrocław
NIP: 895 – 183 – 68 – 54 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

Malowanie klatki schodowej oraz korytarzy bocznych Litewska 6-8

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „Litewska 6 – 8” z siedzibą przy ul. Litewskiej 6 – 8, 51 – 354 Wrocław
NIP: 895 – 183 – 68 – 54 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl