Roboty naprawcze polegające na wzmocnieniu murów konstrukcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Lokalowa „RUSKA 47-48A” przy ulicy Ruskiej 47-48A we Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
exist@home.pl
Przedmiot zamówienia:
Roboty naprawcze polegające na wzmocnieniu murów konstrukcyjnych w narożniku
południowo – zachodnim budynku, przy użyciu stalowych prętów. Zgodnie z załączonym
projektem technicznym.
Zakres prac : zgodny z załączonym przedmiarem robót.
Informacje administracyjne:
Składanie ofert drogą mailową bądź na adres korespondencyjny.
Termin składania ofert – 60 dni.
Należy założyć ważność oferty na okres 6 miesięcy.
Termin realizacji – po uzgodnieniu.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński – jbabczynski@exist.home.pl