Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu 2 balkonów

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa „Świdnicka 43” przy ulicy Świdnickiej 43 we Wrocławiu.
Adres korespondencyjny:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński
ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław
exist@home.pl
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu 2 balkonów na
elewacji frontowej od strony ulicy Świdnickiej w budynku, zgodnie z decyzją PINB
Wrocław. Oferent oprócz sporządzenia dokumentacji powinien pozyskać zgodę MKZ.
Informacje administracyjne:
Składanie ofert drogą mailową lub na adres korespondencyjny.
Termin składania ofert – 30 dni.
Termin realizacji możliwie najszybciej.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński – jbabczynski@exist.home.pl